Seden fladstrand, havørredfiskeri, havørredfyn, odense fjord fiskeri, odensefjord, lille Bums

20.02-2018

Seden fladstrand

Sæson: Marts-april.

Fladstranden er en rigtig fin fiskeplads i det tidlige forår, fra inderfjordens fredning ophører og til midt/slut april afhængig af vand temperaturen. Der fanges til tider en del store nedfaldsfisk, men små fine tykke havørreder på de 50 cm er bestemt en god mulighed her.

husk særbestemmelser for Odense fjord er min. 45 cm

bunden er en rigtig havørred magnet med dens bløde og nogle steder mudder bund som solen rigtig hurtig kan varme op qua det lave vand- vær opmærksom på stykket nede ved skydebanen der kan være rigtig sumpet 

havørreden trækker tit tæt på land ved både højvande og lavvande hvorfor det ikke altid her kan svare sig at vade ud og stå i det kolde vand, og få kolde tæer 

vær opmærksom på de to frednings bælter fra Odense å udløbet og Vejrup å

pladsen kan til tider være godt besøgt lige efter fredningen ophører, og her fanges der fisk på både blink og fluer.

 Ca. slut marts er det erfaringen at fluefiskeriet tit giver flere fisk end spinfiskeriet så prøv her med alm flue fiskeri eller med bombarda fiskeri evt. spin med ophænger flue

Seden fladstrand er bestemt også et forsøg værd om sommeren omkring skt. Hans især aften/nat fiskeriet kan være spændene, og kaste rigtig fine fisk af sig

fiskeriet er her at fortrække med flue da grøde, og tang kan besværlig gøre spinfiskeri.